Co-Coon: zorg & begeleiding

Co-Coon B.V. is ontstaan uit de ideeën van initiatiefnemer Mark Lenssen. Co-Coon heeft de ambitie om de bestaande (woon)zorg te verbeteren en heeft zich tot doel gesteld om oplossingen te vinden voor problematiek die in de hedendaagse zorgsector speelt.

Woongroep Co-Coon heeft de ambitie om met een frisse kijk en aanpak zorgverlening te bieden aan volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis. Onze primaire taak is het bieden van constructieve ondersteuning aan mensen die niet, of slechts deels, in staat zijn om zelfstandig het dagelijks leven praktisch in te vullen.

Onze naam sluit naadloos aan bij ons zorgconcept.  Vanuit een veilige cocon (ons wooncomplex) biedt Co-Coon een thuishaven aan mensen die, vanwege een verstandelijke beperking, niet in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen. In een huiselijke setting krijgen bewoners de zorg en de aandacht die zij nodig hebben.

Co-coon
Over ons

Zorgconcept

Kleinschaligheid, persoonlijke zorg en begeleiding. Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Een actieve en gezonde levensstijl. Dit zijn de pijlers waarop ons zorg- en woonconcept berust. Samen vormen zij de fundering van de zorg en de begeleiding die onze zorgprofessionals bieden en uitdragen. Daarnaast is er bij het vaststellen van het zorgplan en onze zorgmethodiek veel aandacht voor structuur, rust, samenhorigheidsgevoel en vooral ook gezelligheid. De insteek van Co-Coon is het vormen van één hechte en warme groep, waar iedereen zich thuis voelt.

Ben jij op zoek naar een gezellige en veilige woonplek waar jij helemaal jezelf kunt zijn en waar jij het maximale uit jezelf kunt halen?

Co-Coon is er voor jou!

Contact

Co-Coon B.V.
De Ping 36
6361 AS Nuth

045 711 62 85

Over ons

Woongroep Co-Coon heeft de ambitie om met een frisse kijk en aanpak zorgverlening te bieden aan volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis. Onze primaire taak is het bieden van constructieve ondersteuning aan mensen die niet, of slechts deels, in staat zijn om zelfstandig het dagelijks leven praktisch in te vullen.